ELEKTRORADOVI U GRAĐEVINI

Sektor građenja profilirao se u samostalan sektor za izvođenje složenih projekata visoko i niskogradnje. Sam sektor nastao je kao služba u sektoru elektrotehnike i energetike, te je u svojim začecima bio zamišljen kao popratna građevinska služba prilikom izvođenja elektroenergetskih poslova.

Međutim, okupljanjem kvalitetnih kadrova, što inženjerskog, a što izravnog radnog kadra, te nabavkom građevinske opreme i mehanizacije, služba građenja počinje samostalno preuzimati poslove.

Ponuda građevinskih – elektro radova

U nastojanju da predstavimo našu poslovnu ponudu i usluge iz domena našeg poslovanja, a u cilju zadovoljenja Vaših potreba stojimo Vam na raspolaganju kao pouzdani poslovni partner za slijedeće vrste poslova.

  Izvođenje elektro – građevinskih radova iz oblasti:

 Niskogradnja

–          Izrada elektroinstalacija za manje stambene objekte, kuće

Visokogradnja

–          Izrada elektroinstalacija na objektima za porodično i kolektivno stanovanje.

–          Izrada elektroinstalacija poslovnih i poslovno-stambenih objekata.

–          Izrada elektroinstalacija privrednih i industriskih objekata.

–          Adaptacija i rekonstruisanje elektroinstalacija objekata.

–          Vršimo vrlo kvalitetno, sa garancijom i brzo elektro instalacije iz oblasti:

Električne instalacije jake struje

–          Izrada tehničke dokumentacije za nove objekte, rekonstrukciju ili adaptaciju postojećih objekata.

–          Nadzor nad izvođenjem radova.

–          Isporuku elektro materijala.

–          Radovi na izradi električnih instalacija.

–          Električne instalacije razvoda od mernog mesta.

–          Električne instalacije u razvodnim ormanima i tablama.

–          Električne instalacije osvetljenja.

–          Električne instalacije termičkih potrošača.

–          Električne instalacije rashladnih potrošača.