HISTORIJA FIRME

Firma ERING d.o.o. Živinice osnovana je 17.02.1990.godine pod nazivom “ELEKTRORUDING INŽENJERING” d.o.o. Živinice. Osnovna djelatnost preduzeća na početku je bila inženjering, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu sa posebnim naglaskom na rudarstvo i industriju.

Tokom vremena firma je promijenila naziv u ERING d.o.o. Živinice, a svoje pravce profilirala u oblastima izvođenja elektroradova u građevinarstvu i rudarstvu, projektovanju, izgradnji dalekovoda, niskonaponskih mreža, proizvodnji proizvoda od metala, mjerenjima i ispitivanjima na električnim instalacijama i uređajima, kao i drugim uslugama u elektroenergetici.

Područje djelovanja firme je postala teritorija čitave BiH, pri čemu su korisnici naših usluga i proizvoda prepoznali konstantan kvalitet, ozbiljnost i profesionalnost kod realizacije svakog projekta, što pokazuje referens lista i potvrde o kvaliteti izvršenih ugovora.

Danas je ERING d.o.o. izrastao u ozbiljnu i respekatbilnu kompaniju, koja ima širok spektar djelatnosti, koje podrazumijevaju sveobuhvatnu i kvalitetu realizaciju raznih zahtjeva tržišta u oblasti projektovanja u elektroenergetici i rudarstvu, izvođenja građevinskih i elektromontažnih radova u NN i VN mrežama,  elektroinstalacionih radova, proizvodnji proizvoda od metala svih vrsta, mjerenja i ispitivanja u elektroenergetici i rudarstvu uz izdavanje atesta.

Firma je tehnički opremljena i kadrovski osposobljena, da može odgovoriti današnjim zahtjevima tržišta,koji podrazumijevaju određene standarde u oblasti kvaliteta, rokova i garancija na izvedene radove i usluge.

PREUZIMITE KATALOG NAŠIH USLUGA
KATALOG