ELEKTRIČNA MJERENJA I ISPITIVANJA

Jedna od oblasti kojom se bavimo su mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima (fotonaponske elektrane, trafostanice, NN mreze), električnim uređajima, električnim instalacijama (elektroinstalacije niskog napona, TK instalacije, računarske mreže) sa vizuelnim pregledom i izdavanje Stručnih elaborata i Atesta. Sva ispitivanja i mjerenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima.

 

Vršimo slijedeća mjerenja:elcor-mjerenja-atesti-instrumenti

 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja,električnih uređaja i električnih instalacija
 • Ispitivanje električnih zaštita i zaštitnih releja
 • Ispitivanje zaštita od indirektnog i direktnog dodira dijelova pod naponom
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Mjerenje otpora uzemljenja
 • Pregled i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija
 • Mjerenje dielektrične čvrstoće izolacionih medija
 • Mjerenje otpora galvanske povezanosti
 • Mjerenja svih električnih veličina
 • Svjetlotehnička mjerenja
 • Termovizijska mjerenja
 • Mjerenje kvaliteta napona prema normi EN 50160
 • Mjerenja neelektričnih veličina električnim putem

Za izradu stručnih elaborata angažujemo naše stručne saradnike.