PROIZVODNJA

Firma je tehnički opremljena i kadrovski osposobljena, da može odgovoriti današnjim zahtjevima tržišta,koji podrazumijevaju određene standarde u oblasti kvaliteta, rokova i garancija na izvedene radove i usluge.

Preduzeće se bavi slijedećim djelatnostima:

  • Proizvodnja: praznih i instaliranih elektro i drugih ormara po želji kupca, kablovskih regala/kanala, garderobnih ormara, hidrantskih ormara, vodomjernih i drugih ormara po zahtjevu investitora od dekapiranog lima, aluminijuma ili prokroma.
  • Elektrostatsko farbanje (plastificiranje)
  • Izgradnja dalekovoda do 20 kV, niskonaponskih mreža i trafostanica 10(20) kV
  • Kompenzacija reaktivne energije
  • Električna mjerenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta
  • Projektovanje, revidovanje i nadzor u oblasti elektrotehnike
  • Elektroradovi u građevini
  • Elektroradovi u rudarstvu i industriji
  • Izgradnja i održavanje ulične, industrijske i ostale rasvjete
  • Ostali radovi iz oblasti elektrotehnike

Za vršenje navedenih radova posjedujemo opremu, kadrove, ovlaštenja, rješenja i infrastrukturu.

Preduzeće sarađuje sa mnogim preduzećima od kojih su najviše zastupljena sljedeća: JP EP BiH Podružnica ED Tuzla, JP EP BiH Podružnica TE Tuzla, RMU Banovići, Rudnik soli Tuzla, Falcon Bijeljina, Malcom Sarajevo, Elwork Tuzla, Tehnograd company Tuzla, ZH Zola Živinice i drugi.