ELEKTRIČNA RADOVI U RUDARSTVU I INDUSTRIJI

Jedna od oblasti kojom se bavimo su mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima (fotonaponske elektrane, trafostanice, NN mreze), električnim uređajima, električnim instalacijama (elektroinstalacije niskog napona, TK instalacije, računarske mreže) sa vizuelnim pregledom i izdavanje Stručnih elaborata i Atesta. Sva ispitivanja i mjerenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima.

  Vršimo slijedeće poslove:

 • polaganje, spajanje, ispitivanje, servis i saniranje kvarova na VN, SN i NN kabelima i kabelskom spojnom priboru
 • saniranje nedostataka, servis i revizija energetskih mreža od 10 do 35 kV
 • saniranje nedostataka na sustavima zaštite od djelovanja munje i sustavima pogonskih uzemljenja
 • montaža i ispitivanje VN, SN i NN izolatora (potporni, provodni, viseći i zatezni izolatori)
 • interventne sanacije većih kvarova u rasklopnim postrojenjima i transformatorskim stanicama
 • saniranje nedostataka i servis “Ex” uređaja i opreme (”Instaliranje, održavanje i popravak Ex uređaja i instalacija”)
 • montaža, pregled, servis i saniranje nedostataka sustava klimatizacije
 • pregled, saniranje nedostataka i servis transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV snage od 100 do 1000 kVA
 • pregled i ispitivanje ispravnosti transformatora
 • pregled i servis svih spojeva i sabirnica
 • Pregled, izrada i spajanje kabelskih završetaka
 • funkcionalna ispitivanja mehaničkih elemenata
 • dijagnostička termografska snimanja postrojenja i elektroenergetske opreme
 • PC monitor metoda za ispitivanje elektromotora bez prekida u radu
 • pregled i servis NN aparata i sklopova
 • pregled i servis svih tehnologija kemijskih izvora električne energije
 • pregled i servis ispravljača, pretvarača i uređaja besprekidnog napajanja
 • pregled i servis instrumentacije, signalizacije i sustava automatskog upravljanja