Danas je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji elektromaterijala i opreme u cilju priključivanja stambenih jedinica povratnika u MZ Panjik na elektrodistributivnu mrežu od strane Općine Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić i kompanije isporučioca „ERING“ d.o.o. Živinice, koju zastupa direktor Nermin Zoletić.

U narednom periodu bit će provedena procedura potpisivanja Ugovora od strane ostalih potpisnika, odnosno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Fonda za povratak i JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Predmet ovog Ugovora je nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme u cilju priključivanja stambenih jedinica povratnika u MZ Panjik na elektrodistributivnu mrežu.

Cijena za nabavku, isporuku i ugradnju elektromaterijala i opreme je 14.742,00 KM, prilikom čega Fond za povratak plaća iznos od 12.200 KM a iznos od 2.542,00 KM plaća Općina Lukavac.

Rok za nabavku, isporuku i ugradnju elektromaterijala i opreme je 30 kalendarskih dana od dana prijema potpisanog Ugovora.

Više